Windforce logo
Home of the Windflower Sol-Vindteknik
Så fungerar Windforce system

Hybridsystem

Så här fungerar Windforce system

Hur vindkraftverk och solpaneler fungerar anslutna i småskaliga energisystem är egentligen ganska enkelt. Samma sak gäller för att tillverka sin egen el, det är inte så komplicerat som man kanske först tror. Här nedan följer en förklaring.

Tekniken

Ett energisystem består i huvudsak av fyra olika huvudkomponenter: vindkraftverk, solpaneler, batteripaket och växelriktare, sammankopplade med tåliga kablar dolda i masten och nedgrävda i marken.

Så fungerar det

1 Vindkraftverk

Det kompakta och effektiva vindkraftverket är anpassat för att utvinna maximalt med energi ur de vanligaste vindförhållandena. I vindkraftverkets generator omvandlas vindens energi till elektricitet.

2 Solpaneler

Solpanelerna utvinner energi ur solen även när solen delvis skyms av moln. Solcellerna i solpanelerna omvandlar solenergin till elektrisk energi utan att något bränsle behövs, eller några utsläpp avges.

3A Nätanslutning

Med nettomätning menas kort att man skickar ut sitt elöverskott på elnätet via en växelriktare. På så sätt kan man själv använda den el man producerar samtidigt som man får kompensation för det överskott man tillverkar. Till exempel de dagar då det är soligt och blåser mycket. Det krävs dock en överenskommelse med din el-leverantör och nät-ägare för att detta skall vara möjligt, så hör med dem först.

3B Batteripaket

Alternativet till nätanslutning är ett batteripaket. I batteripaketet lagras den energi du producerar i vindkraftverket och solpanelerna. Batteripaketet fungerar även som en back-up. De dagar du producerar ett överskott lagras energin i batteripaketet så att du kan använda den de dagar ditt system inte kan producera tillräckligt med energi.

4 Växelriktare

Vindkraftverket och solpanelerna genererar vanligtvis elektricitet i 24V eller 48V. För att du skall kunna använda elektriciteten i ditt hem installerar vi en växelriktare som automatiskt omvandlar all ingående elektricitet till 230V.

5 Ren energi

Ditt hus drivs nu av klimatsmart förnyelsebara energi till glädje för dig, dina medmänniskor och miljön. Du är nu din egen elproducent och är inte längre lika beroende av andra. Du har gjort skillnad för en bättre värld för oss alla, på dina villkor.