Windforce logo
Home of the Windflower Sol-Vindteknik
Hybridsystem
OBS Alla priser justeras upp 15% pga valutaförändringar. (Gäller vind/hybrid-system)

Hybridsystem

Egen El med vindkraftverk och solceller

Du kan på ett enkelt och roligt sätt producera din egen el med ett hybridsystem från Windforce. Bäst effekt får man när man kombinerar sol- och vindenergi. Därför erbjuder vi kompletta energisystem där allt ingår för att du på ett enkelt, roligt och lönsamt sätt skall kunna producera din egen förnyelsebara energi.

Längre ner på sidan kan du läsa mer ingående information om våra hybridsystem samt skicka in beställningar eller produktförfrågningar via ett formulär.

H2 - Hybridsystem (Off-Grid)

Innehåll

Windstar 3000

Windstar 3000 48V (Off-Grid)

Windstar 3000 är ett vindkraftverk med ett mycket brett register. Tack vare den fembladiga rotorn ger Windstar 3000 gott om effekt redan vid låga och moderata vindförhållanden. Med en rotor på 3m kräver Windstar 3000 inget bygglov.

Klicka på bilden eller länken för att läsa mer om Windstar 3000.

5st Solpaneler

Solceller paneler 330W (Totalt 990W)

330W solpaneler från etablerad leverantör med solceller av högsta kvalité och maximalt effektuttag..

Klicka på bilden eller länken för att läsa mer om våra solceller

Hybrid controller

Övrigt som ingår

Sol-Vind Hybrid Controller, 3000W 48V med dumplast.

Energiproduktion

Beräkning för hinderfri miljö vid 5m/s medelvind samt skuggfri solinstallation med 45˚ lutning i söderläge.
SOL: Max effekt:720W
Årsproduktion: 720kWh
Panelyta: 5 m²
Pris/kWh: 0,4 kr
Investering per installerad kW: 10000 kr
VIND: Max effekt: 3000W
Årsproduktion: 3000kWh
Pris/kWh: 0,68 kr
Investering per installerad kW: 13 600 kr

 

 

Pris

57 500 kr

Inklusive allt ovanstående, Exklusive montering, batterier och kabel/installationsutrustning.

Tillval

Hybrid controller

Tillval

MPPT-Controller (Ersätter ordinarie controller)
Sol-Vind Hybrid Controller, 3000W Vind, 1000W sol. 48V med Optimerad styrning. (MPPT, PWM, Boost&Buck samt dumplast.)Om våra hybridsystem

Våra hybridsystem bygger på en kombination av vindkraftverk och solceller. För att fullt ut kunna ta till vara på naturens varierande energiflöden behövs en kombination. I våra kombinerade anläggningar har vi kunnat konstatera en markant ökad energiutvinning jämfört med om man bara använt sig av en energikälla.

Med ett korrekt installerat hybridsystem med solceller och vindkraftverk kan man utvinna energi 80-90% av årets alla timmar. Det är egentligen bara när det är helt vindstilla och riktigt gråmulet som systemet inte aktivt generar energi.

Flexibelt system

Den tiden som systemet inte kan generera någon energi kompenseras dock av att när det är mycket solsken och kraftig vind får man en överproduktion. Denna överproduktion kan man antingen lagra i batteripack eller använda det vanliga el-nätet för nettomätning. Med nettomätning menas att det överskott som produceras kan skickas ut på el-nätet för att sedan fås tillbaka när din egen produktion inte räcker till. En nätanslutning kräver en installation av en behörig elektriker samt en överenskommelse med din elnätägare och el-leverantör.

Maximalt energiuttag - Snygg installation

Med våra anpassade master och produktmatchning blir installation inte bara funktionell och effektiv - den blir dessutom snygg och tilltalande att titta på.

Dessa anläggningar är i första hand ett komplement till din ordinarie el-tillgång. Hur mycket el de kan producera varierar beroende på vart du bor och hur förhållandena ser ut just där. Klart är dock att med ett hybridsystem från Windforce kan du utnyttja dina förutsättningar maximalt, sänka dina energikostnader och minska din miljöpåverkan - tack vare egen producerad grön el.

Beställningar och produktförfrågningar

Hör av dig till oss med beställning eller frågor:

Du kan även lägga en beställning eller ställa frågor om våra produkter via formuläret nedan, vi återkommer till dig snarast.