Windforce logo
Home of the Windflower Sol-Vindteknik

Projekt

Hybridanläggning i Humla

Med långt avstånd till närmaste anslutningscentral för lokalt elnät krävs stora insatser för anslutning, vilket medför höga kostnader. Få nätbolag är villiga att lägga ner de resurser som krävs för att ansluta enskilda sommarhus eller bostäder långt från dessa centraler.
Efter kontakt med Windforce har ägarna till detta lilla sommartorp utanför Falköping blivit självförsörjande på el till en bråkdel av kostnaden för anslutning till lokalt nät.
Elektricitet utan räkningar och utsläpp!

En liten vindsnurra för underhållsladdning av batterierna, samt 8 solpaneler och hybridcontroller täcker sommarbehovet och mer därtill. (fotot är taget under pågående installation, 4 paneler har tillkommit i efterhand)
Ägarna till detta fina torp köpte även en el-scooter som de laddar upp med hjälp av solcellerna.
Cirkeln är sluten!
Avsaknaden av elektricitetens bekvämligheter är som bortblåst utan att samvetet eller naturen påverkas negativt.

Hybridanläggning i Humla

Installation av off-gridanläggning till sommartorp i Falköpings kommun (4 paneler har tillkommit sedan fotot togs).