Windforce logo
Home of the Windflower Sol-Vindteknik
V3

Vindkraft - Vertikala vindkraftverk

V3

Vertikala vindkraftverk har många fördelar jämfört med horisontella vindkraftverk. Vårt unika vertikala vindkraftverk V3 är en svensk kvalitetsprodukt konstruerad av Ulf Bolumlid, Olle Karlsson, Göran Lengqvist och aerodynamikprofessor Sven-Olof Ridder.

Fördelar med vertikala vindkraftverk

Ett vertikalt vindkraftverk producerar mer energi tidigare och jämnare än ett horisontell vindkraftverk då det inte behöver söka upp vindriktningen. Detta gör dem således mindre känsliga för turbulent vind. De har en tystare och jämnare gång, ett relativt lågt varvtal men samtidigt ett högt vridmoment som gör att de producerar mer energi än motsvarande horisontella vindkraftverk i låga och moderata vindhastigheter. En vertikal vindturbin är därför på många sätt överlägsen de horisentella verken.

Avancerad konstruktion

Vid en första anblick kan ett vertikalt vindkraftverk uppfattas som en relativt enkel konstruktion. Men i själva verket krävs en hel del kunskap om aerodynamik för att kunna utveckla och konstruera ett vertikalverk som verkligen generar optimalt med energi under olika förhållanden.

Ett vertikalt vindkraftverk kan liknas vid ett segelflygplan. Precis som ett segelflygplan behöver en viss hastighet för att kunna lyfta behöver ett vertikalt vindkraftverk uppnå ett visst varvtal för att komma upp i en tillräckligt hög verkningsgrad för att driva generatorn. Det är dessutom önskvärt att få dem att bli självstartande och självreglerande vid höga hastigheter utan mekaniska flöjningsmekanismer. Dessa är en del av orsakerna till att vertikala vindkraftverk hittills inte rönt någon större kommersiell framgång.

För svenska förhållanden

Vårt vertikala vindkraftverk V3 är anpassat för svenska förhållanden och i princip helt underhållsfritt. V3:an startar av sig själv och har vingblad med optimerad aerodynamik för en tyst, effektiv och säker gång.

Bygglovsfritt

V3:an har en diameter på 3 meter och ligger alltså inom ramen för vad som är tillåtet utan bygglov. Vidare har V3:an en så pass låg ljudnivå att man måste gå mycket nära för att kunna höra den.

Längre ner på sidan kan du se bilder på verket samt skicka in beställningar eller produktförfrågningar via ett formulär.

Teknisk data

Viss data saknas eller kan komma att ändras då turbinen genomgår tester.

Typ: Vertikalaxlad vindturbin
Rotordiameter: 3000mm
Vikt: ca. 60kg
Monteringsdiameter: 600x600 mm för tornplacerad, 1500x1500mm för markplacerad
Antal blad: 3
Bladmaterial: Glasfiberkomposit
Rotor: Plattovaler med kryssförstärkningar
Konstruktion: Svetsad stålkonstruktion, dynamiskt balanserad
Ytfinish: Vit blank pulverlack, fler färger finns som tillval
Elsystem: 24V eller 230V för nätanslutning
Uppstart: Automatiskt start-upp system
Startvind: 2,5m/s
Stoppvind: N/A W vid N/A m/s
Effektuttag: N/A W vid N/A m/s
Märkvarvtal: N/A W vid N/A m/s
Max. effektuttag: N/A W vid N/A m/s
Max. rotorhastighet: N/A W vid N/A m/s

Beställningar och produktförfrågningar

Hör av dig till oss med beställning eller frågor:

OBS!
Vårt vertikala verk V3 kan för närvarande inte beställas på grund av för hög tillverkningskostnad. Information om produktionsstart meddelas så snart vi hittat en lämplig tillverkare.

Du kan även lägga en beställning eller ställa frågor om våra produkter via formuläret nedan, vi återkommer till dig snarast.

Galleri

Nedan kan du se bilder på vårt vertikala vindkraftverk V3. Tryck på en av bilderna för att se en större version av bilden samt för möjligheten att kunna bläddra mellan bilderna i galleriet.

Små vindkraftverk - Säkerhet

Även små vindkraftverk utsätts för mycket stora påfrestningar och de krafter som genereras från ett snurrande vindkraftverk skall man ha mycket stor respekt för. Vi vill betona att säkerheten alltid skall komma i första hand. Ett vindkraftverk kan orsaka allvarliga skador om det är felplacerat eller monteras felaktigt. Placera därför vindkraftverket på ett säkert ställe där människor inte befinner sig. Försäkra dig om att det inte kan falla ner på någon eller något. Underskatta aldrig vinden och vindkraftverkets kraft, vindkraftverk är inga leksaker. Sätt alltid säkerheten främst.